ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Manually add email account to Outlook 2016 (Windows)

Learn how to manually configure your Workspace Email account settings in Outlook 2016 (Windows), in case the account detection tool fails. (Set up your email using an auto discovery tool.)

 1. On the Pop and IMAP Account Settings screen, confirm or update settings details:
  Field What to enter...
  Password Workspace Email address password
  Username Workspace Email address
  Type Select POP or IMAP
  Incoming server Enter pop.secureserver.net or imap.secureserver.net
  Outgoing server Enter smtpout.secureserver.net
 2. Click More Settings.
  Click more settings
 3. Click Outgoing Server.
 4. Select My outgoing server (SMTP) requires authentication.
  Select authentication option
 5. Click Advanced.
  Click advanced
 6. Under Server Port Numbers enter the Incoming Server (IMAP) and Outgoing Server (SMTP) server settings:
  Field What to enter... Encryption Type
  Incoming Server (POP) 995 SSL
  Incoming Server (IMAP) 993 SSL
  Outgoing Server (SMTP) 465, 587 SSL
 7. Click OK.
  Click ok to enter server and port info
 8. Click Next to complete email set up. The next page should show green checkmarks as the configuration process completes.
 9. To see if your email is set up properly, send yourself a test email message from your webmail. When you receive it, reply from Outlook to test your outgoing server settings.

  Note: If Outlook 2016 still cannot verify your account information, please contact customer support.

More info

Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products. Third-party marks and logos are registered trademarks of their respective owners. All rights reserved.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ