ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Workspace Email วิธีใช้

Manually add my Workspace Email to Outlook 2010 or 2013 (Windows)


Step 4 of the Set up my Workspace Email series.

Add your Workspace Email account to Outlook 2013 or 2010 for Windows PC using port and server settings. Then you can send and receive business emails.

Microsoft no longer supports new installations of Outlook 2013 or 2010 for Windows. See Microsoft's support page for more details.

 1. Open Outlook, click File and select Add Account.
  Click File, click Add Account
 2. Select Manually configure server settings or additional server types and click Next.
  Select Manually configure server settings or additional server types, click Next
 3. Select Internet E-mail and click Next.
  Select Internet E-mail, click Next
 4. Complete the following form:
  • Your name: Full name.
  • Email address: Workspace Email address.
  • Account Type: POP or IMAP. (What is the difference between POP and IMAP?)
  • Incoming server(s):
   imap.secureserver.net
   pop.secureserver.net
  • Outgoing server: smtpout.secureserver.net
  • User Name: Workspace Email address.
  • Password: Workspace Email password.

  Enter email account settings
 5. Select Remember password and unselect Require logon using Secure Password Authentication.
 6. Click More Settings... and select Outgoing Server.
 7. Select My outgoing server (SMTP) requires authentication and Use same settings as my incoming mail server.
  Outgoing Server: Select My outgoing server requires authentication, and Use same settings
 8. Note: As a troubleshooting step, select Log on using. Then enter your User Name, and Password. Use your full Workspace email address as your User Name.

 9. Go to the Advanced tab, and complete the following fields:
  • Server port numbers:
   IMAP: 993 (SSL - recommended) or 143.
   POP: 995 (SSL - recommended) or 110,
  • This server requires an encrypted connection (SSL): Select if you are using SSL ports.
  • Outgoing server: 465, 587 (SSL - recommended) or 80, 3535, 25
  • Use the following type of encrypted connection: Set to SSL if you're using SSL ports or choose None.
  • Server Timeouts: This is up to you.
  • Leave a copy of messages on the server: This option is up to you. If you have a POP account, and you will be using more than one way to access your email, you should select this. Leaving a copy on the server will use up your email storage limit, faster.

  Advanced: Enter port settings
 10. Click OK. On Add Account, click Next.
 11. Click Finish. Outlook verifies your Workspace Account settings and loads your email inbox.

Your email account is on Outlook 2013/2010 and you're good to go! If you want to add your email to another device, click Previous. If you're all set, head to the next step!

Troubleshooting

More info

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

tsomo2000's Avatar
Setting up Email - Outlook 2010 - Manually

1 การตอบกลับ

Last posted over 4 years ago.

fbs's Avatar
how to connect workspace with outlook 2013

1 การตอบกลับ

Last posted over 3 years ago.

Billgod's Avatar
Workspace email sending problems

2 การตอบกลับ

Last posted over 3 years ago.

JamesWood's Avatar
Cannot set up Workspace Email on Outlook 365

6 การตอบกลับ

Last posted 11 months ago.

cspurlock's Avatar
cannot send from outlook 2010 with windows 7 pro

2 การตอบกลับ

Last posted 8 months ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน