ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Professional Email วิธีใช้

Manually add my Professional Email to Outlook (Windows)

If the account detection tool doesn't work, here's how to manually configure your account settings in Outlook 2016 for Windows.

 1. On the Pop and IMAP Account Settings screen, confirm or update settings details:
  Field What to enter...
  Password Professional Email address password
  Username Professional Email address
  Type Select IMAP
  Incoming server Enter imap.secureserver.net
  Outgoing server Enter smtpout.secureserver.net
 2. Click More Settings.
  Click more settings
 3. Click Outgoing Server.
 4. Select My outgoing server (SMTP) requires authentication.
  Select authentication option
 5. Click Advanced.
  Click advanced
 6. Under Server Port Numbers enter the Incoming Server (IMAP) and Outgoing Server (SMTP) server settings:
  Field What to enter... Encryption Type
  Incoming Server (IMAP) 993 SSL
  Outgoing Server (SMTP) 465, 587 SSL

 7. Click OK.
  Click ok to enter server and port info
 8. Click Next to complete email set up. The next page should show green checkmarks as the configuration process completes.
 9. To see if your email is set up properly, send yourself a test email message from your webmail. When you receive it, reply from Outlook to test your outgoing server settings.

  Note: If Outlook 2016 still cannot verify your account information, please contact customer support.

More info

Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products. Third-party marks and logos are registered trademarks of their respective owners. All rights reserved.

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

edmiccky's Avatar
I can't setup Professional Emails on Godaddy Windows Ultimate Hosting Plan

3 การตอบกลับ

Last posted over 1 year ago.

wfn's Avatar
Email Question

1 การตอบกลับ

Last posted about 3 years ago.

tsomo2000's Avatar
Setting up Email - Outlook 2010 - Manually

1 การตอบกลับ

Last posted over 4 years ago.

eLogitell's Avatar
DKIM for Professional Email

1 การตอบกลับ

Last posted over 1 year ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน