ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Manually configure email set up on Thunderbird

Learn how to manually configure your Workspace Email account settings on Thunderbird, in case the account detection tool fails. (Set up your email using an auto discovery tool.)

 1. If Thunderbird does not accept your account information, click Manual config. Click manual config
 2. Enter the IMAP SSL settings:
  Server hostname Port SSL/TSL Authentication
  Incoming (IMAP) imap.secureserver.net 993 SSL Normal password
  Outgoing (SMTP) smtpout.secureserver.net 465 SSL Normal password
  Username Workspace Email address

  Note: You can also use POP3 to configure your Workspace Email account settings. See Set up your email address with POP.

 3. Click Re-test.
  Click re-test
 4. Click Done.
 5. Test that your email is set up properly by sending yourself a message from your webmail. When you receive it, reply from Thunderbird to test your outgoing server settings.

  Note: If Outlook 2016 still cannot verify your account information, please contact customer support

More info

Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products. Thunderbird is a trademark of the Mozilla Foundation in the United States and/or other countries. All rights reserved.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ