ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Manually copy WordPress site into another folder

You may need to copy your WordPress site from one folder to another in the same hosting account, but it takes a few more steps than simply copying the files.

Note: Give yourself 30-60 minutes to complete all five parts.

This procedure will walk you all the way through manually copying a WordPress site into another folder in the same hosting account.

Manually copying a WordPress site into another folder has these five parts:

  1. Part 1: Create a new database for your site to use.
  2. Part 2: Export the database from the old database.
  3. Part 3: Import the database into the new database you want to use.
  4. Part 4: Copy the files into the new folder.
  5. Part 5: Update the connection strings to connect to the new database

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ