ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

SSL Certificates วิธีใช้

Manually install an SSL certificate on my AWS Server


Not the right server type? Go back to the list of installation instructions.

After your certificate request is approved, you can download your certificate from the SSL manager and install it on your Amazon Web Services (AWS) server. This guide focuses on the Application Load Balancer (ALB) within the Elastic Load Balancer (ELB) platform.

Note:
• You can generate a certificate signing request (CSR) on your Elastic Compute Cloud (EC2) instance. There are multiple ways to do this. Check your server documentation for more information.
• If you're utilizing the Elastic Container Service (ECS), you'll want to connect to your Windows. or Linux instance and install the certificate manually.

 1. Sign in to your Amazon EC2 console at https://console.aws.amazon.com/ec2.
 2. In the Navigation menu on the left, expand NETWORK & SECURITY and select Load Balancers.
 3. In the main panel, select the load balancer where you wish to upload your certificate.
 4. In the new section below, click on the Listeners tab.
 5. Click Change in the SSL Certificate column for your HTTPS (Secure HTTP) Load Balancer Protocol.
 6. In the new Select Certificate window, click the radio button for Upload a new SSL certificate to AWS Identity and Access Management (IAM).
 7. For Certificate Name, type in a name that will allow you to easily identify your SSL at a later date
 8. For the Private Key field, simply paste the text from your coolexample.com.key file.
  • This should include the "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----" and "-----END RSA PRIVATE KEY-----" lines.
 9. For the Public Key Certificate field, simply paste the text from your randomly named .crt file.
  • Be sure to should include the "-----BEGIN CERTIFICATE-----" and "-----END CERTIFICATE-----" lines.
 10. For the Certificate Chain field, simply paste the text from your gd_bundle.crt (or similar) file.
  • Be sure to should include the "-----BEGIN CERTIFICATE-----" and "-----END CERTIFICATE-----" lines.
  • You should have a total of three certificate bundles in this text field.
 11. Click the blue Save button to finalize your SSL install.

Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products. Third-party marks and logos are registered trademarks of their respective owners. All rights reserved.