ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Manually install an SSL certificate on my cPanel hosting


Not the right server type? Go back to the list of installation instructions.

After your certificate request is approved, you can download your certificate from the SSL manager and install it on your cPanel hosting account.


Required: Deluxe and extended validation (EV) certificates, as well as SSLs for addon domains or subdomains must be installed manually.
 1. If you haven't done it already, download your certificate from the SSL manager and save the .crt file somewhere that's easy to find.
 2. Go to your GoDaddy product page.
 3. Select Web Hosting and then select Manage for the cPanel account you're installing the SSL on.
 4. Select cPanel Admin.
 5. In the Security section, select SSL/TLS.
 6. Under Certificates (CRT), select Generate, view, upload, or delete SSL certificates.
 7. In the Upload a New Certificate section, select Choose File and navigate to the .crt file you downloaded in step 1. Select the file and then select Open.
 8. If you want to, type a description of the certificate in the Description text box.
 9. Select Upload Certificate.
 10. When you get confirmation that the certificate has been saved, select Go Back.
 11. At the bottom of the SSL Certificates page, select Return to SSL Manager.
 12. Under Install and Manage SSL for your site (HTTPS), select Manage SSL Sites.
 13. In the Install an SSL Website section, select Browse Certificates.
 14. Select the certificate that you want to activate and select Use Certificate. This will auto-fill the fields for the certificate.
 15. At the bottom of the page, select Install Certificate.
 16. On the Successfully Installed pop up, select OK.

Your certificate is installed! Now you need to direct visitors to the secure version of your site by redirecting to HTTPS.

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

Musette's Avatar
Adding SSL Cert for a secondary domain

5 การตอบกลับ

Last posted 12 months ago.

sbjordal's Avatar
SSL installed via cPanel; IMAP and POP shows *.secureserver.net cert

3 การตอบกลับ

Last posted over 1 year ago.

pomona's Avatar
SSL not being configured for cpanel, email, calendar, etc...

1 การตอบกลับ

Last posted over 2 years ago.

Allydra's Avatar
Shared Hosting Use Third Party SSL Certificate Via SSH/Shell on server

1 การตอบกลับ

Last posted over 3 years ago.

qwertyjjj's Avatar
getting SSL to work for www also

5 การตอบกลับ

Last posted about 2 years ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน