ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

SSL Certificates วิธีใช้

Manually install an SSL certificate on my Google App Engine

After your certificate request is approved, you can download your certificate from the SSL manager and install it on your Google App Engine inside the Google Cloud Platform.

If you're utilizing the Google Compute Engine instead of the Google App Engine, you'll want to connect to your instance and install the certificate manually.

 1. Sign in to your Google Cloud Platform account at https://console.cloud.google.com.
 2. In the Navigation menu on the left, select App Engine.
 3. Under App Engine on the left panel, click Settings.
 4. In the main section, click the SSL Certificates menu at the top.
 5. Click the blue Upload a new certificate button.
 6. On the new window, enter a name that will allow you to easily identify your SSL at a later date in the Name field.
 7. For the public key certificate field, simply paste the text from your randomly named .crt file, then in a new line paste the text from your gd_bundle.crt (or similar) file.
  • Be sure to should include the "-----BEGIN CERTIFICATE-----" and "-----END CERTIFICATE-----" lines.
  • You should have a total of four certificate bundles between the two files in this text field.
 8. For the private key field, simply paste the text from your coolexample.com.key file.
  • This should include the "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----" and "-----END RSA PRIVATE KEY-----" lines.
 9. Click the blue Upload button.
 10. On the Edit Certificate page, find the Enable SSL for the following custom domains section.
 11. Check the boxes for the domains you are securing with your certificate.
 12. Click the blue Save button at the top of the page to finalize the SSL install.

Next steps

More info

Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products. Third-party marks and logos are registered trademarks of their respective owners. All rights reserved.

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

Ahmed_1902's Avatar
How to install godaddy ssl certificate on google cloud compute engine with IIS 10?

2 การตอบกลับ

Last posted almost 2 years ago.

qwertyjjj's Avatar
getting SSL to work for www also

5 การตอบกลับ

Last posted about 2 years ago.

brr's Avatar
UCC SSL from godaddy installed but sslshopper gives warning about intermediate certificate

1 การตอบกลับ

Last posted over 4 years ago.

Musette's Avatar
Adding SSL Cert for a secondary domain

5 การตอบกลับ

Last posted 12 months ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน