ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

SSL Certificates วิธีใช้

Manually install an SSL certificate on my IIS 7 server


Not the right server type? Go back to the list of installation instructions.

After your certificate request is approved, you can download your certificate from the SSL manager and install it on your IIS 7 server.

Copy your certificate files onto the server

 1. Find the directory on your server where certificate and key files are stored, then upload your intermediate certificate (gd_iis_intermediates.p7b or similar) and primary certificate (.crt file with randomized name) into that folder.

Add a Certificate Snap-in to the Microsoft Management Console (MMC)

 1. Click on your Start Menu, then click Run.
 2. In the prompt, type mmc and click OK.
 3. Click File, then click Add/Remove Snap-in.
 4. On the new window, click the Add button.
 5. On the new window, select Certificates and click Add.
 6. Select Computer account for the snap-in and click Next.
 7. Click Local computer and click Finish.
 8. Click Close on the Add Standalone Snap-in window.
 9. Click OK on the Add/Remove Snap-in window.

Import the Intermediate SSL Certificate

 1. In the MCC Console, click to expand Certificates (Local Computer).
 2. Right click on the Intermediate Certification Authorities folder, hover over All Tasks and click Import.
 3. On the new window, click Next.
 4. Click Browse, find your previously uploaded intermediate certificate file and click Open.
 5. Click Next, verify that the certificate information is proper and click Finish.
 6. Close the the import was successful notification.

Install your SSL certificate

 1. Click on your Start Menu, then click Run.
 2. In the prompt, type inetmgr and click OK to launch the Internet Information Services (IIS) Manager.
 3. Under the Connections panel on the left, click on your Server Name.
 4. In the main panel under the IIS section, double click on Server Certificates.
 5. Under the Actions panel on the right, click Complete Certificate Request.
 6. On the new window, click ... to browse, find your previously uploaded primary certificate file and click Open.
 7. Add a Friendly name to easily identify this certificate in the future.
 8. Click OK.

Bind the SSL certificate

 1. Under the Connections panel on the left, click to expand the Sites folder.
 2. Click the Site Name that you plan to install the SSL certificate onto.
 3. Under the Actions panel on the right, find the Edit Site section and click Bindings.
 4. On the new window, click Add and fill out the following information:
  • Type: select https.
  • IP Address: select All Unassigned.
  • Port: type in 443.
  • Host name: leave this empty.
  • SSL Certificate: select your recently installed SSL.
 5. Click OK to confirm, then Close for the Site Bindings window.

Restart IIS

 1. Under the Actions panel on the right, find the Manage Website section and click Restart.

Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products. Third-party marks and logos are registered trademarks of their respective owners. All rights reserved.