ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Manually move WordPress to another folder

You may need to move WordPress from one folder to another in the same hosting account. It's certainly possible, but it takes a few more steps than simply moving the files.

Preparation

These steps should be taken before moving your site:

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?).
 2. In the WordPress admin select Settings from the menu and click on General.
 3. The general settings for your WordPress site include the address it uses, modify the following by adding or removing the folder you're moving to or from:
  • WordPress Address (URL): (e.g. http://www.coolexample.com/newfolder).
  • Site Address (URL): (e.g. http://www.coolexample.com/newfolder).
 4. Save the changes.
 5. This should cause your WordPress admin to display a 404 error. You're ready to move the content!

Move the content

These steps outline how to move your content to another folder:

 1. Connect to your hosting with FTP.
 2. Navigate to the folder containing your WordPress site.
 3. Select all of the files, and download them to your local computer.
 4. Within your FTP client, change to the folder where you want to move your WordPress site.
 5. Upload your WordPress files to this folder.
 6. Test your site by navigating to the new URL.

Note: If you skipped the preparation steps you will need to update the WordPress Address and Site Address manually by performing a Database find and replace to update the WordPress Address and Site Address.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ