ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Mass email applications (resource overusage)

You cannot host applications that send massive email campaigns or generate excessive amounts of mail. Doing so can cause you to overuse your hosting resources, and will not function as intended.

Is this an issue for me?

Here are some common causes of overusing hosting resources regarding excessive email:

  • Using a hosted application to send massive email 'blasts' for marketing purposes
  • Sending large amounts of email that are not ICANN-SPAM compliant
  • Hosting sites that automatically generate email on a massive scale without user authentication
  • Sending email unintentionally due to a compromised website or application

How can I correct this issue?

You can try to correct resource usage caused by excessive email by following any and all of these steps:

Next steps

If you are still experiencing issues with resource usage, review your hosting for other possible causes at Common causes for resource overusage (Linux).

Note: You will want to make sure that you are correcting the underlying cause to any resource issue. Simply removing sites and/or files without correcting the underlying issue can cause the problem to recur.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ