ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Microsoft 365 from GoDaddy วิธีใช้

Microsoft 365 email account limitations

You might encounter an error when working with Microsoft 365 because of email limits. For example, if you try to send an email to more than 500 people, you'll get an error because you've exceeded the maximum number of email recipients.

Note: These limitations only apply to Microsoft 365. If you have Workspace Email, see this article instead.

For your reference, here are the limitations that apply to Microsoft 365 from GoDaddy email accounts:

 • Message Size — 25 MB per message, includes message header, body, and attachments
 • Message Subject Length — 255 characters
 • Message Rate (Outgoing) — 30 messages per minute, 10,000 messages per 24 hours, and (Incoming) — 3600 per hour
 • Recipients — 500 recipients per message
 • Shared Contacts — 1000 shared contacts
 • Attachment Size — 125 attachments per message, not exceeding the 25 MB message size limit

  Note: Outlook on the web has a maximum individual file attachment size of 10 MB.

 • Distribution Group Members — 100,000 members
 • ActiveSync Devices — 10 devices per mailbox
 • Password — 8 characters minimum and 16 characters maximum
 • Aliases — 400 email aliases
 • Messages per mailbox folder — 1 million messages
 • Messages per folder in the Recoverable Items folder — 3 million messages
 • Subfolders per mailbox folder — 1,000 folders
 • Folder hierarchy depth — 300 levels
 • Public folders — 100,000 folders
 • Folders per public folder — 1,000 folders
 • Rules — 300 rules

More info