ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

Microsoft Edge: clear your cache

If you're having problems viewing your website, you can try clearing your cache and then revisiting your site.

 1. Select the Icon of three horizontal dots Settings and more menu.
 2. Select Settings.
 3. Select Privacy and services from the left-hand navigation bar.
 4. In the Clear Browsing Data area, select Choose what to clear.

  Note: Selecting Cookies and website data can also help resolve some issues you might have but deleting your cookies will remove any passwords you store in your browser.

 5. Select only Cached images and files.
 6. Select Clear now.
  Select cached images and files only

Related step

 • Try viewing your website again.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ