ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Migrate my website to another server

You can migrate a website to another server by using a backup created in Pro Sites.

Note: You need to enable Premium Backups in order to clone the website.

 1. Log in to your Pro account. (Need help logging in?)
 2. Click Pro Clients and select Pro Sites.
 3. Click Websites in the left sidebar.
 4. Hover over the website and click Backups.
  Open Backups
 5. Select the date of the backup and click the backup in Backup name section.
 6. Click Clone and then click Same domain on a new server.
 7. Type the destination IP or temporary URL and then click Test URL.
 8. Fill in Connection Information form with the destination FTP and Database credentials.

  Note: We recommend that you use different databases for the source and destination websites. If you use the same database, use a different database prefix for the destination.

 9. Click Test Credentials.

  Note: If the test is not successful, double check the info that you've filled in.

 10. Optional: Fill Create new admin form. If the form is left blank, WordPress admin from the backup will be used.
 11. Optional: Type the new database prefix in Change prefix section. If left blank, the prefix from the source website will be used.
 12. Optional: Enable or disable Search Engine Visibility. This option is set to Do not change by default.
 13. Click Clone.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ