ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Modifying .DE Nameservers

When modified for a .DE domain name, the new nameservers must meet the following criteria:

  • Refresh rate between 10000 and 86400 seconds
  • Retry rate between 1800 and 28800 seconds
  • Expiration rate between 604800 and 3600000 seconds
  • Resource record TTL (Time To Live) between 180 and 345600 seconds

The following criteria must also be met:

  • The domain MX record must resolve to a mail server that is valid for the life of the domain registration.
  • The DNS servers must be located on two distinct class C networks.
  • The zone files for both nameservers must have matching serial numbers.
  • The primary and secondary hosts specified in both zone files must match the first and second nameservers entered.

Note: These restrictions are put in place and enforced by the .DE domain name registry, not us.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ