ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Monitor Status of Professional Web Services Project

The Design Manager is a convenient way to monitor the status of your Professional Web Services team project. If you use the Interactive Online Interview, you must complete the interview before you see the Timeline.

To Monitor the Status of Your Project

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Select one of the following:
  • Dream Web Design — Website and Web Store Design Services
   • Next to the project you want to work with, click Options.
   • Click View Project.
  • Custom Design Services — Logo and other Custom Design Services
   • Next to the project you want to work with, click Manage.
 3. The current status of your project displays in the Timeline. Your project moves through these phases:
  • Start — We need some information to begin your project. You can review an overview of how the project proceeds.
  • Basics — We just need some general information about your business, such as location and name. Then tell us a little about what sort of designs you like and what you want to see on your site.
  • Details — We're looking for the words, pictures, and anything else you want to display on your website. These details include product descriptions, business details, and testimonial videos.
  • Review — We're done building your site. We need you to take a look and at your completed site and let us know if you’d like any final changes before we publish it.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ