ช่วยเหลือ

WordPress ภายใต้การจัดการ ช่วยเหลือ

Move a Managed WordPress site to an unmanaged WordPress account


There may be instances in which Managed WordPress doesn't meet your needs or you want to move to another host provider, follow these steps to manually move a Managed WordPress site to a non-managed WordPress environment.

  1. Download your site files
  2. Export your site database
  3. Upload your site files
  4. Edit SQL file for import
  5. Import your site database
  6. Make final edits

Note: Give yourself 30-60 minutes to complete all six steps.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ