ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Managed WordPress วิธีใช้

Move a Managed WordPress site to an unmanaged WordPress account

There may be instances in which Managed WordPress doesn't meet your needs or you want to move to another host provider. Follow these steps to manually move a Managed WordPress site to a non-managed WordPress host.

Required: You'll need the following to complete all steps in this series:

• An unmanaged host account that is set up and has a working installation of WordPress to move your site to. The contents of the WordPress site you're moving to will be overwritten.
• An FTP client to move your site files. There are many third-party FTP clients available, we recommend the Filezilla FTP client.
• A text editor to make the necessary changes in a SQL file. There are many third-party text editors available, we recommend Notepad++. Do not edit files in this series with a word processing application like Microsoft Word.
• Give yourself 30-60 minutes to complete all six steps.
  1. Download your site files
  2. Export your site database
  3. Upload your site files
  4. Edit SQL file for import
  5. Import your site database
  6. Make final edits