ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Move a module

After you add your campaign modules, you can rearrange them.
  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  2. On the Campaigns page, at the bottom of the campaign you want to use, click Edit.

    Note: You must be in Edit mode to move modules in your campaign.

    Click Edit
  3. In the upper left corner of any module, click and drag the handle to move it up or down in your campaign.
    Click and drag the handle
  4. When you're done making changes, click OK.

More information


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ