ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Move a section to another page

Move a section from one page to another in your website. This can be particularly handy as your site grows, and you need to reorganize it. It's also useful for moving a section that you've duplicated.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll to Websites + Marketing and select Manage next to your website to open your site.
 3. Select Edit Website or Edit Site to open your website builder.
 4. Hover over the section you want to move. In the menu that appears, select the Horizontal kebab settings menu icon Settings menu. In the mobile app, select Content then the Vertical kebab settings menu icon menu.
 5. Select Move Section
  Screenshot of the move section icon in the section settings menu
 6. Choose the page you want the section to move to, then select Move.
 7. A Moved confirmation briefly appears with a link to the destination page.
 8. To see your section, go to the page you moved it to. Your section is at the bottom of the new page. Hover over the section and use the arrows to adjust the section’s position on the page. In the mobile app, select Content then use the horizontal lines to move the section to the new location.
 9. Select Done when you’re finished.
 10. Your changes are saved automatically. Use Preview to see the results and when you're ready to make the changes public, publish your site.

More info