ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Move an email address to another plan

You can move an email address from one plan to another. For example, you might want to move an email address to a plan with more storage space available.

  1. Sign in to Workspace Control Center. Enter your GoDaddy username, password and click Sign in (your Workspace Email address and password won't work here).
  2. Select the the email address you want to move, and click Switch Plans.
  3. In the Switch Plans dialog box, select the plan you want to move the email address to.

    Note: If you select a plan in a different region, all Workspace email addresses for your domain name must be moved to that region.

    If you attempt to move more email addresses than you have space for in the plan you selected, the Workspace Control Center displays available plans to move the remaining addresses to.

  4. Click OK.

Related step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ