ช่วยเหลือ

WordPress ภายใต้การจัดการ ช่วยเหลือ

Move an existing WordPress site

Here's how to move an existing WordPress site to your Pro Managed WordPress account.

Note: Pro accounts are available only in the United States and Canada. To move an existing WordPress site to your Basic, Deluxe, Ultimate, or Developer account, see Move my WordPress site automatically.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your My Products page, next to Managed WordPress, click Manage All.
 3. In the WordPress Sites page, click Add Site.
  click add site to managed wordpress
 4. From your list of plans, click a plan to use one of its available sites, and then click Next.
  click a plan in managed wordpress

  Note: To see the sites already used for a plan, click Show sites.

 5. Select I'm migrating an existing site and then click Get Started.
 6. Confirm the data center location (it's where we'll place the files for your migrated site) and then click Next.
 7. Enter the Site URL you want to migrate, your WordPress Admin username and password, and then click Next.
 8. Read the message about the plug-in, and then click Install. We'll start migrating your site, which could take up to two hours depending on the size of the site, and then we'll email you when we're done.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ