ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Move email messages to another folder

To better organize your email messages, you can move them into to folders named for their content. If you need to, create a new folder.

 1. Log in to your Workspace Email account. (Need help logging in?)
 2. In the folder that contains the email you want to move, do one of the following:
  • To select a few email messages at a time, click the individual boxes to the left of each message.
   Select the emails you want to move
  • To select all messages in a folder, click the check mark in the header above the email messages.
   Select all messages in a folder
 3. At the top of the page, click the Move to Folder menu, select the name of the folder you want to move the messages to, and then click the Move button.
  Select the folder and click Move

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ