ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Move files or folders between directories

You can move files and folders between directories in the File Manager.

To Move Files and Folders between Directories in the File Manager

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. Click Upload & Manage Files.
  5. Use the directory tree to find the file or folder that you want to move.
  6. Select the files or folders and click Move.
  7. Select the directory for where you want to move the selected files and folders.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ