ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) ช่วยเหลือ

Move my Plesk website with FTP and FileZilla

You can upload or backup your website by moving a copy of your files between your computer and your hosting account with File Transfer Protocol (FTP). There are many different clients you can use, but we recommend FileZilla.

Uploading and downloading your website or your entire hosting account can take awhile, depending on the size of your site and your internet connection.

Warning: If your website uses databases (e.g. MySql or MSSQL), make sure that you also make a backup of those databases to create a full backup.

In order to connect to FileZilla, you will need to know:

Field What to enter...
Host Your domain name or IP address (Details below)
Username Your FTP username (Details below)
Password Your FTP password (Details below)
Port 21

 1. Download, install and launch FileZilla.
 2. Complete the following fields:
  FileZilla Quickconnect
 3. Click Quickconnect
 4. In the Remote Site area, open your website's root directory.
 5. In the Local Site area, open a folder on your computer where you store your website files locally.
  Save hosting files with FileZilla
 6. Upload your files Download your files
  In the Local Site area, select all of your website's files and directories and then drag them into the Remote Site area. In the Remote Site area, select all of your website's files and directories and then drag them into the Local Site area.

If you're uploading your website, once the files finish moving your site will be live. If you're downloading your website, once the files finish moving you will have a backup of your website saved on your computer.

Find your IP address

 1. Log in to your GoDaddy account and open your Plesk Hosting account. (Need help opening your product?)
 2. Your IP address displays directly below your domain name.
  Find your Plesk IP address
 3. Enter your IP address in the Host field to connect to FileZilla in step 2 above.

Find your FTP username and password

 1. Log in to your GoDaddy account and open your Plesk Hosting account. (Need help opening your product?)
 2. Your FTP username (Plesk Login) and password display on the right side of the page, under Settings.
  Find your Plesk FTP username and password
 3. To change you password, click Change, enter your new password and click Change Password.
 4. Enter your FTP username and password in the designated fields to connect to FileZilla in step 2 above.

Note: Changing your FTP username or password will process within a few minutes.

Next step

More info

Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products. Third-party marks and logos are registered trademarks of their respective owners. All rights reserved.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ