ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Move my website with FTP and FileZilla in Web and Classic Hosting

You can upload or backup your website by moving a copy of your files between your computer and your Web and Classic Hosting account with File Transfer Protocol (FTP). There are many different clients you can use, but we recommend FileZilla.

Uploading and downloading your website or your entire hosting account can take awhile, depending on the size of your site and your internet connection.

Warning: If your website uses databases (e.g. MySql or MSSQL), make sure that you also make a backup of those databases to create a full backup.

In order to connect to FileZilla, you will need to know:

Field What to enter...
Host Your domain name or IP address (Details below)
Username Your FTP username (Details below)
Password Your FTP password (Details below)
Port 21

 1. Download, install and launch FileZilla.
 2. Complete the following fields:
  FileZilla Quickconnect
 3. Click Quickconnect
 4. In the Remote Site area, open your website's root directory.
 5. In the Local Site area, open a folder on your computer where you store your website files locally.
  Save hosting files with FileZilla
 6. Upload your files Download your files
  In the Local Site area, select all of your website's files and directories and then drag them into the Remote Site area. In the Remote Site area, select all of your website's files and directories and then drag them into the Local Site area.

If you're uploading your website, once the files finish moving, your site will be live. If you're downloading your website, once the files finish moving, you will have a backup of your website saved on your computer.

Find your IP address

 1. Log in to your GoDaddy account and open your Web Hosting account. (Need help opening your product?)
 2. Scroll down to the Server Details section, on the left side of the page.
 3. Your IP address displays in the IP Address field.
  Find your IP address
 4. Enter your IP address in the Host field to connect to FileZilla in step 2 above.

Find your FTP username and password

Back to top

 1. Log in to your GoDaddy account and open your Web Hosting account. (Need help opening your product?)
 2. From the top menu bar, click Files & FTP, then select FTP Users.
  Find FTP users
 3. To change your FTP username or password, click the Actions dropdown and select Change Password or Change Username.
  Edit FTP users
 4. Fill out the necessary fields in the new window and click OK to confirm the changes.
 5. Enter your FTP username and password in the designated fields to connect to FileZilla in step 2 above.
 6. Note: Changing your FTP username or password can take 2-4 hours to fully process.

More info

Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products. Third-party marks and logos are registered trademarks of their respective owners. All rights reserved.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ