ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Workspace Email วิธีใช้

Move my Workspace Email to another plan

If you have multiple Workspace Email plans in your account, you can move an email address from one plan to another. For example, you might want to move an email address to a plan with more storage space available.

 1. Sign in to your Workspace Control Center. Use your GoDaddy username and password (your Workspace Email address and password won't work here).
 2. Select the check box next to the the email address you want to move, and select Switch Plans.
  Check box next to email selected and switch plans button
 3. In Switch Plans, choose a new plan for the email address.

  Note: If you select a plan in a different region, all Workspace Email addresses for your domain must move to that region.

  If you try to move more email addresses than the plan has space for, you'll see available plans for the remaining addresses.

 4. Select OK.

More info