ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Linux Hosting (cPanel) วิธีใช้

Move Your cPanel Site from Another Host to GoDaddy

If you want to migrate your site hosted by another company to GoDaddy, you can use cPanel's backup features. This will move your website, its databases, as well as the email accounts you have set up on cPanel.

A quick note about email — if you follow these instructions, your email will continue working like it did before. However, if you change your domain's nameservers to point to our nameservers, it might stop your email from working.

Overview

Though this process has a number of steps, you can complete them in about an hour. Here's what to do:

 1. Download all of your backups from your current host.
 2. Restore those backups at GoDaddy.
 3. Preview your site on our servers.
 4. Make it live.

It's pretty easy.

Backing Up Your Site

Before you get started, we recommend purchasing and setting up your cPanel account with us. After you get that completed, start backing up your site at your current host.

To Backup Your cPanel Account at Your Current Host

 1. Log in to your cPanel account.
 2. In the Files section, click Backup Wizard.
 3. Click Backup.
 4. Click Home Directory.
 5. Click Home Directory, and then click Go Back.
 6. Click MySQL Databases.
 7. Click each of your databases' names to download a backup of it, and then click Go Back.
 8. Click Email Forwarders & Filters.
 9. Click each of your domain names to download a backup of its forwarders, click System Filter Info, and then click Go Back.

Make sure you know where all of these files are stored so you can find them for the next step.

Restoring Your Site

Now that you have all of your backups, you can restore them on your GoDaddy cPanel shared hosting account.

To Restore Your Backups

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Web Hosting.
 3. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
 4. Click cPanel Admin.
 5. In the Files section, click Backup Wizard.
 6. Click Restore.
 7. Click Home Directory.
 8. Click Choose File, select the Home Directory backup you generated at your current host, and then click Upload.

  Note: This can take a while depending on the size of your backup.

 9. After the restore completes, close the new window that opened, and then click Go Back.
 10. Click MySQL Databases.
 11. Click Choose File, select the MySQL backup you generated at your current host, and then click Upload.
 12. Close the new window that opened, and repeat the previous step for each database you backed up. When you're done, click Go Back.
 13. Click Email Forwarders & Filters.
 14. Click Choose File, select the forwarders or filters backups you generated at your current host, and then click Upload.

That's it! You've successfully moved your website from your current host to us.

Previewing Your Site

To make sure everything works before moving your DNS, you can preview your site.

To Preview Your Site

 1. In cPanel, go to the cPanel tab at the top of the page.
 2. In the Domains section, click Preview Website.
 3. Next to the domain you're using, click Preview.

Some types of websites, including WordPress®, will have issues with their CSS when you preview them. This is normal and, unfortunately, difficult to fix. However, when you're site's live, everything will function normally. If you want to get a more complete preview of your website, you can preview your website by editing your hosts file.

If everything looks fine, you can update your DNS at your domain registrar to point to your cPanel shared hosting. Just update your primary A record (@) with your hosting account's IP.

Updating Your DNS

To find your hosting account's IP address, go to the cPanel tab at the top of the page. Your Websites IP Address displays on the left.

 • If your domain name is registered with us, you can update your primary A Record (@) to your cPanel IP address in the DNS Manager (more info).
 • If your domain name is registered elsewhere, contact your registrar for help updating your DNS.

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

DGryder's Avatar
Can I just add folders in the C-Panel File Manager for each site that will be hosted?

4 การตอบกลับ

Last posted over 2 years ago.

ashk9786's Avatar
Moving from Classic Hosting Linux to cPanel throws error

1 การตอบกลับ

Last posted over 3 years ago.

Trakuk's Avatar
Domain transfer from a GoDaddy account to another service provider

2 การตอบกลับ

Last posted almost 4 years ago.

kurtteej42's Avatar
Migration From Another Host

3 การตอบกลับ

Last posted almost 4 years ago.

chrisnakworld's Avatar
Migration From Another Host

3 การตอบกลับ

Last posted over 4 years ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน