ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Move your WordPress site to a different directory in cPanel hosting

What if you installed WordPress® in the wrong directory? Don't worry — it happens all the time. If you installed it through your hosting account's control panel, moving it to the correct location is pretty simple.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
  4. Click cPanel Admin.
  5. In the Software section, click Installatron Applications Installer.
  6. Select the application you want to move, and then click Clone.
  7. In the Destination section, make sure to select the correct Domain and Directory where you want to move the site.
  8. Click Clone.

If you have issues with your site's permalinks after completing these steps, see Fixing Permalink Issues with WordPress.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ