ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Moving an email address from one plan to another

You can move an email address from one plan to another. For example, you might want to move an email address to a plan with more available storage space.

To Move an Email Address to Another Plan

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Workspace Email.
  3. Next to the account you want to work with, click Manage.
  4. Click View Email.
  5. Select the email address you want to move, and then click Switch Plans.

    Note: To more easily locate the email address you want to move, from the Tools menu, select View All Email Plans, expand the email plan that contains the address you want to move. Then, next to the email address you want to move, click the arrow to access the Options menu, and then select Switch Plans.

  6. Select the plan where you want to move the email address, and then click OK.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ