ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Moving Small WordPress Sites to GoDaddy

There are different ways to move your WordPress® site between hosts. The easiest way is to use one of our Managed WordPress accounts, and then use its migration feature(more info). However, if you can't use the migration feature, you can use this process outlined in this article.

These instructions are best for relatively small, with no plug-in modification. You will moves themes, posts, pages, comments, custom fields, categories, and tags, but not plugins.

If you have a complex WordPress site or use plugins, we recommend Moving Large WordPress Sites to GoDaddy.

To get started, you need to set up WordPress on your hosting account. For more information see Install WordPress on a Web or Classic Hosting Account.

Exporting and Downloading Existing WordPress Blog Data

To export and download personal WordPress blogs away from the current server, you need to have access to your WordPress administrator dashboard and have access to your existing server.

To Export and Download a Personal Blog Away from a Server

 1. Log in to your WordPress dashboard. For example,
  http://coolexample.com/wp-admin, where coolexample.com is your domain name.
 2. Click Tools, and then select Export.
 3. Click Download Export File. This saves an XML file to your computer— the file name looks like wordpress.date.xml.
 4. Log out of the WordPress dashboard.
 5. Connect to your existing hosting account using File Transfer Protocol (FTP). For more information see What is File Transfer Protocol (FTP)?
 6. Download the wp-content folder to your computer.
Warning:

If you're using the same domain name for the WordPress blog, you need to update your DNS, which brings your current blog offline. See Change nameservers for my domains for more information.

Importing and Uploading WordPress Data into a New Location

To import and upload your personal WordPress blog to our servers, you need to access the new hosting server and WordPress administrator dashboard.

To Import and Upload a Personal Blog To a New Server

 1. Connect to your new hosting account using File Transfer Protocol (FTP). For more information see What is File Transfer Protocol (FTP)?
 2. Upload the previously-exported folder (coolexample.com, in our earlier example) and replace the contents of the existing wp-content folder in your new hosting account.
 3. Log in to your new WordPress dashboard. For example,
  http://coolexample.com/wp-admin where coolexample.com is your domain name.
 4. Click Appearance, and then select Theme.
 5. Select the theme you want, and then click Activate.
 6. Click Tools, and then select Import.
 7. Click WordPress, click Browse to locate the previously saved XML file on your computer, and click OK.
 8. Click Upload file and import.
 9. Click Submit.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ