ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Mozilla Firefox: Clear my browser cache

Clearing your browser cache can remedy a lot of problems you might see with your webmail. Please remember that clearing your browser cache will also remove any stored passwords, or auto-fill data.

  1. In Firefox, in the top right corner, click the 3-line button (Open menu).
  2. Select History.
  3. Click Clear Recent History....
  4. In the Time range to clear: list, select Everything.
  5. Select Cookies.
  6. Select Cache.
  7. Deselect everything else, so that only those two options are checked.
  8. Click Clear Now.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ