ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Msg 102, Level 15, State 1 / Incorrect syntax near 'Integer'.

Your website might display the following error if you're using an MS SQL database:

Msg 102, Level 15, State 1, Line LineNumber
Incorrect syntax near ‘Integer’.

Solution

This issue is caused by using RAISERROR in the format RAISERROR integer 'string'.

To resolve this issue, rewrite the statement using the current RAISERROR syntax.

More info

This issue was caused by your account being upgraded to MS SQL 2012, which doesn't support RAISERROR integer 'string'. You can find more information in GoDaddy upgrading databases to MS SQL 2012.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ