ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Msg 195, Level 15, State 1 / 'APPEND' is not a recognized option.

Your website might display the following error if you're using an MS SQL database:

Msg 195, Level 15, State 1, Procedure TriggerName, Line LineNumber
‘APPEND’ is not a recognized option.

Solution

This issue occurs when you're using a WITH APPEND clause on triggers.

To resolve the issue, recreate the trigger without using WITH APPEND.

More info

This issue was caused by your account being upgraded to MS SQL 2012, which doesn't support WITH APPEND. You can find more information in GoDaddy upgrading databases to MS SQL 2012.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ