ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

เปลี่ยนแปลงระเบียนข้อมูล MX

คุณสามารถแก้ไขระเบียนข้อมูล MX (Mail Exchanger) ของคุณในไฟล์โซน DNS ได้ทุกเมื่อ การเปลี่ยนแปลงระเบียนข้อมูล MX ของคุณอาจรบกวนบริการอีเมลของคุณชั่วคราว

 1. เข้าสู่ระบบศูนย์ควบคุมโดเมนของ GoDaddy (หากต้องการความช่วยเหลือในการเข้าสู่ระบบ โปรดค้นหาชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ)
 2. เลือกโดเมนของคุณเพื่อเข้าไปที่หน้าการตั้งค่าโดเมน
 3. ใต้การตั้งค่าเพิ่มเติม ให้เลือกจัดการ DNS
 4. ในหน้าการจัดการ DNS ให้เลือกไอคอนดินสอแก้ไข DNSไอคอนดินสอถัดจากระเบียนข้อมูล MX ที่คุณต้องการแก้ไข

  หมายเหตุ: โดเมนหนึ่งใช้บริการอีเมลได้ครั้งละบริการเดียวเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ Microsoft 365 หรือ อีเมล Google บนหนึ่งโดเมน แต่คุณไม่สามารถใช้บริการอีเมลทั้งสองบริการบนโดเมนเดียวกันได้

 5. แก้ไขรายละเอียดสำหรับระเบียนข้อมูล MX ของคุณดังนี้
  • โฮสต์: โดเมนหรือโดเมนย่อยสำหรับระเบียนข้อมูล MX เมลเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่จะใช้ @ สำหรับโฮสต์ แต่คุณยังสามารถใช้โดเมนย่อย เช่น www หรือmailได้
  • ชี้ไปยัง: ที่อยู่ของเมลเซิร์ฟเวอร์ เช่น smtp.secureserver.net
  • ลำดับความสำคัญ: ลำดับในการประเมินและใช้ระเบียนข้อมูล ลำดับความสำคัญต่ำกว่าจะได้รับการอ่านก่อนลำดับความสำคัญสูงกว่า
  • TTL: ระยะเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ควรใช้ในการแคชข้อมูล โดยค่าเริ่มต้นกำหนดไว้ที่ 1 ชั่วโมง
 6. เลือก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

โปรดรอสูงสุด 48 ชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของคุณมีผลสมบูรณ์ทั่วทั้งระบบ

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

 • ยืนยันว่าระเบียนข้อมูล MX ของคุณได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้องโดยส่งอีเมลทดสอบให้ตัวเอง อย่าลืมว่า อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลง DNS มีผล
 • ลบหรือเพิ่มระเบียนข้อมูล MX ได้ทุกเมื่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ