ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

My computer does not meet the minimum system requirements

If you are trying to set up Outlook 2010 with your Office 365 email address, you need to first install a patch. If you've tried to install the patch, but you get the error message:

Your computer does not meet the minimum system requirements

You need to use a different method to set up your email. You must set up your email manually, using POP or IMAP, instead of relying on the Office 365 autodiscover tool.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ