GoDaddy วิธีใช้

เว็บไซต์ของคุณไม่แสดงขึ้น

มีเหตุผลมากมายที่ทำให้เว็บไซต์ของคุณไม่แสดงขึ้น และไม่มีข้อใดเป็นเหตุผลที่ดีเลย สิ่งที่คุณสามารถตรวจสอบได้มีดังนี้

หมายเหตุ: หากคุณมีปัญหากับเว็บไซต์ WordPress ควรเริ่มจาก การแก้ไขปัญหา WordPress

ตรวจดูให้แน่ใจว่าข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณเป็นปัจจุบันและโดเมนของคุณไม่ได้หมดอายุ

นี่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับโดเมนและเว็บไซต์ใหม่ แต่บางครั้ง หากคุณไม่มีเวลาว่างเลย โดเมนและเว็บไซต์ที่มีอยู่อาจขาดช่วงโดยที่คุณไม่ทันรู้ตัว

รีเฟรชเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

คุณอาจต้องล้างแคชของเว็บเบราว์เซอร์เป็นระยะๆ เพื่อให้เห็นเว็บไซต์ของคุณ:

  • Chrome หรือ Internet Explorer: กด CTRL + F5
  • Firefox: กด CTRL + R
  • Safari: กด Command + Option + R

ดูให้แน่ใจว่ามีการชี้ไปที่ DNS อย่างถูกต้อง

หากโดเมนของคุณจดทะเบียนกับ GoDaddy เราได้อัพเดตเรคคอร์ด DNS ของคุณแล้วเมื่อคุณตั้งค่าบัญชีและไม่ควรเกิดปัญหานี้ แต่หากชื่อโดเมนของคุณจดทะเบียนที่อื่น ขอให้แน่ใจว่าคุณใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้องในการนำชื่อโดเมนของคุณไปยังเว็บไซต์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

ตรวจดูให้แน่ใจว่าไฟล์เว็บไซต์ของคุณอยู่ในไดเรกทอรีที่ถูกต้อง

หากคุณอัพโหลดไฟล์เว็บไซต์ผิดไดเรกทอรี คุณจะประสบปัญหาการเห็นเว็บไซต์อย่างแน่นอน ชื่อของไดเรกทอรีที่ถูกต้องสำหรับไฟล์ของคุณ ขึ้นอยู่กับประเภทของโฮสติ้ง:

  • โฮสติ้งสำหรับ Linux พร้อม cPanel: /public_html สำหรับโดเมนหลักของคุณ นี่เป็นวิธี ค้นหาไดเรกทอรีราก สำหรับโดเมนรองหรือโดเมนแอดออน
  • โฮสติ้งสำหรับ Windows พร้อม Plesk: /httpdocs สำหรับโดเมนหลักของคุณ นี่เป็นวิธี ค้นหาไดเรกทอรีราก สำหรับโดเมนรองหรือโดเมนแอดออน

ตรวจดูชื่อไฟล์สำหรับหน้าหลักของคุณ

หากมีการพิมพ์ชื่อโดเมนของคุณลงในเว็บเบราว์เซอร์ หน้าหลักควรจะปรากฏขึ้น ชื่อไฟล์สำหรับหน้าหลักอาจมีได้หลายชื่อ ขึ้นอยู่กับว่าคุณสร้างไฟล์เว็บไซต์อย่างไร (เช่น index.htm หรือ Default.html ก็เป็นไปได้) ตรวจดูว่าชื่อไฟล์สำหรับหน้าหลักของคุณถูกต้องตามประเภทโฮสติ้งของคุณ ดูข้อมูลนี้ได้ที่:

ตรวจดูชื่อไฟล์และเส้นทางของรูปภาพ

หากรูปภาพของคุณไม่แสดงขึ้นมา ให้ตรวจสอบว่าไดเรกทอรีที่รูปภาพอยู่ และ เส้นทางที่ระบุไว้ในโค้ดของคุณตรงกันทั้งหมดหรือไม่

หมายเหตุ: เส้นทางในบัญชี Linux แยกตัวอักษรใหญ่เล็ก - ดังนัั้นหากมีอักขระตัวพิมพ์ใหญ่ในชื่อรูปภาพ (เช่น MyImage.jpg) เส้นทางในโค้ดของคุณก็จะต้องใช้อักขระตัวพิมพ์ใหญ่ในตำแหน่งเดียวกันด้วย มิฉะนั้น รูปภาพจะไม่ปรากฏ

แก้ไขลิงก์ของไซต์ที่ใช้งานไม่ได้

หากคุณพัฒนาเว็บไซต์ของคุณภายใน โค้ดของคุณควรปรับตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นในขณะที่คุณอัพโหลดเนื้อหาของไซต์ URL ของเว็บเพจ, พาธของรูปภาพ และชื่อฐานข้อมูลต่างรับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมได้ง่าย

เราขอแนะนำให้คุณใช้ URL ที่เกี่ยวข้องเมื่ออ้างอิงถึงเว็บเพจ URL ที่เกี่ยวข้องระบุถึงเว็บเพจที่เกี่ยวข้องหรือมีบริบทสัมพันธ์กับหน้าเพจปัจจุบัน เนื่องจากไม่ได้อ้างอิงกับชื่อโดเมน จึงไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน URL ที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • คุณสามารถตรวจสอบ หน้าสถานะระบบ ของเราได้เพื่อดูข้อมูลช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้บริการได้ล่าสุด