ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) ช่วยเหลือ

สร้างฐานข้อมูล MySQL หรือ MS SQL

คุณสามารถสร้างฐานข้อมูล MySQL หรือ MSSQL บนบัญชีโฮสติ้งสำหรับใช้บนเว็บไซต์ของคุณได้

ใน Parallels Plesk Panel คุณสร้างฐานข้อมูลและจากนั้นสร้างผู้ใช้งานใหม่หรือแต่งตั้งผู้ใช้งานที่มีอยู่แล้ว

  1. ล็อกอินเข้าบัญชี GoDaddy ของคุณ
  2. คลิกที่ เว็บโฮสติ้ง
  3. ถัดจากบัญชีโฮสติ้งที่คุณต้องการใช้ ให้คลิก จัดการ
  4. ไปที่แท็บ Websites & Domains
  5. คลิก Databases (ฐานข้อมูล)
  6. คลิก Add New Database (เพิ่มฐานข้อมูลใหม่)
  7. กรอกช่อง Database Name (ชื่อฐานข้อมูล) และ Type (ประเภท) จากนั้น คลิก OK (ตกลง)
  8. เลือก Create a new database user (สร้างผู้ใช้งานฐานข้อมูลให)ม่ ถ้าคุณต้องการสร้างผู้ใช้งานใหม่สำหรับฐานข้อมูลนี้ และกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับฐานข้อมูล หรือไม่ก็ยกเลิกตัวเลือก
  9. คลิก OK (ตกลง)

หากต้องการสร้างผู้ใช้เพิ่มเติม ให้ไปที่แถบ Users (ผู้ใช้) แล้วคลิก Create New Database User (สร้างผู้ใช้ฐานข้อมูลใหม่)

Each database user can access only one database type. However, you can create users with the same name for each database type.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ