ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) ช่วยเหลือ

สร้างฐานข้อมูล MySQL หรือ MS SQL

คุณสามารถสร้างฐานข้อมูล MySQL หรือ MSSQL บนบัญชีโฮสติ้งสำหรับใช้บนเว็บไซต์ของคุณได้

ใน Parallels Plesk Panel คุณสร้างฐานข้อมูลและจากนั้นสร้างผู้ใช้งานใหม่หรือแต่งตั้งผู้ใช้งานที่มีอยู่แล้ว

  1. ล็อกอินเข้าสู่ โปรแกรมจัดการบัญชีของคุณ
  2. คลิกที่ เว็บโฮสติ้ง
  3. ถัดจากบัญชีโฮสติ้งที่คุณต้องการใช้ ให้คลิก จัดการ
  4. ไปที่แท็บ Websites & Domains
  5. คลิก Databases (ฐานข้อมูล)
  6. คลิก Add New Database (เพิ่มฐานข้อมูลใหม่)
  7. กรอกช่อง Database Name (ชื่อฐานข้อมูล) และ Type (ประเภท) จากนั้น คลิก OK (ตกลง)
  8. เลือก Create a new database user (สร้างผู้ใช้งานฐานข้อมูลให)ม่ ถ้าคุณต้องการสร้างผู้ใช้งานใหม่สำหรับฐานข้อมูลนี้ และกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับฐานข้อมูล หรือไม่ก็ยกเลิกตัวเลือก
  9. คลิก OK (ตกลง)

หากต้องการสร้างผู้ใช้เพิ่มเติม ให้ไปที่แถบ Users (ผู้ใช้) แล้วคลิก Create New Database User (สร้างผู้ใช้ฐานข้อมูลใหม่)

หมายเหตุ: ผู้ใช้ฐานข้อมูลแต่ละรายสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ประเภทเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างผู้ใช้ในชื่อเดียวกันสำหรับฐานข้อมูลแต่ละประเภทได้


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ