ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Name and title of your signup form

You can keep your forms organized with different internal names, that only you can see. You can also assign a title to your form, that will display in the header of the form, when it's published.

Form Name

At the top of the right sidebar, enter your Form Name. This will default to Signup Form. This name is for your reference only, it won't display on the actual form that your subscribers see. Generally a name like Blog Subscribers, or Facebook Form, or anything to help you remember the details of the form works best.

Form Title

Your form Title will display at the top of your form, in the header. This will default to your company name, from the Settings area. You can edit the form title:

  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  2. Click on the pencil icon, in the top right of the form header.
  3. Enter your new Form Title, in the text box.
  4. Click OK.
  5. Click Save changes, at the bottom of the right sidebar.

Note: If you add a custom image to your form header, the Form Title won't display.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ