ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Nameserver rules for .fr domains

Each .fr domain name must have two authoritative nameservers. Before you register or modify the domain name, you must list only those nameservers in its zone file.

If you want to register a .fr domain name with us and use our nameservers, we handle this process for you.

If you want to use your own nameservers, you must set them up before you register or modify the domain name. You must also ensure that they are resolving properly before you assign them to the domain name in our system.

Note: You can use the DNS validation tool on AFNIC's website to ensure that your nameservers are resolving properly.

For example, if you want to register coolexample.com.fr and use the nameservers ns1.coolexample.fr and ns2.coolexample.fr, then you must list those nameservers in the domain name's zone file.

After you set up your nameservers and register your domain name, use the instructions in Change nameservers for my domains to set the nameservers in our system.

For more detailed information on .fr domains, see About .fr Domains.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ