ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Workspace Email วิธีใช้

Network Solutions: Change your MX records

If your domain is registered at Network Solutions, you will need to update your MX records there.

 1. Log in to your Network Solutions account.
 2. Click Manage Account.
 3. Click My Domain Names.
 4. Click Edit Advanced DNS Records.
 5. Scroll to Mail Servers (MX Records).
 6. Click Edit MX Records.
 7. Enter the information from your Workspace account.
 8. Click Continue

You can contact Network Solutions customer support at 1 (888) 642-0209 if you need additional help.

Next step

 • MX records changes can take up to 48 hours to take effect. Give it time, and then try to send yourself an email, to check that your fix is working.

More info