ช่วยเหลือ

Microsoft 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Network Solutions: Set mail destination

To finish setting up Office 365 from GoDaddy on a domain at Network Solutions, you need to add and change DNS records to point your domain name’s email to Office 365.

The values you need for each new record are provided on your Office 365 Set Mail Destination page, after you verify your domain ownership.

 1. Log in to your Network Solutions account.
 2. Click Manage Account.
 3. Click My Domain Names.
 4. Click Edit Advanced DNS Records
 5. TXT Record:
  • Scroll to Text (TXT Records).
  • Click Edit TXT Records.
  • Enter the information we show in your Office 365 account.
  • คลิก Continue (ต่อไป)
 6. CNAME:
  • Scroll to Host Aliases (CNAME Records).
  • Click Edit CNAME Records.
  • Enter the information we show in your Office 365 account.
  • Click Continue
 7. MX Records:
  • Scroll to Mail Servers (MX Records).
  • Click Edit MX Records.
  • Enter the information we show in your Office 365 account.
  • Click Continue
 8. SRV Records:
  • Scroll to Service (SRV Records).
  • Click Edit SRV Records.
  • Enter the information we show in your Office 365 account.
  • คลิก Continue (ต่อไป)

You can contact Network Solutions customer support at 1 (888) 642-0209 if you need additional help.

ขั้นตอนถัดไป

 • Have GoDaddy check your new DNS settings, by logging into your account, and clicking I updated these settings. Check, please! You'll get an email when your Office 365 address is ready to go!
 • Then, set up your email client:

ข้อมูลเพิ่มเติม


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ