ช่วยเหลือ

Microsoft 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Network Solutions: Verify my domain ownership

To set up your Office 365 email address with a domain at Network Solutions, you will have to change your Network Solutions DNS settings twice. Once with a TXT verification record to verify your domain ownership, and a second time with the rest of your Office 365 DNS details to set your mail destination.

The TXT record value that you need to create is in your Office 365 account. If you need to log back in, just click the Help me fix this message.

 1. Log in to your Network Solutions account.
 2. Click Manage Account.
 3. Click My Domain Names.
 4. Click Edit Advanced DNS Records
 5. Scroll to Text (TXT Records).
 6. Click Edit TXT Records.
 7. Enter:
  • Host Name@
  • TTL7200
  • TextEnter the TXT Value we emailed you.
 8. คลิก Continue (ต่อไป)

You can contact Network Solutions customer support at 1 (888) 642-0209 if you need additional help.

ขั้นตอนถัดไป

ข้อมูลเพิ่มเติม


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ