ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

SSL Certificates วิธีใช้

NGINX: Generate CSRs (Certificate Signing Requests)

Before you can request your SSL, you must generate a Certificate Signing Request (CSR) From your server. When you have completed generating your CSR, cut/copy and paste it into the CSR field on the SSL certificate-request page.

To Generate NGINX CSRs

 1. Connect to your server via SSH (more info).
 2. Run the following command:
  openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout your domain name.key -out your domain name.csr

  Note: Replace your domain name with the domain name you're securing. For example, if your domain name is coolexample.com, you would type coolexample.key and coolexample.csr.

 3. Enter the requested information:
  Field What to enter...
  Common Name The fully-qualified domain name, or URL, you want to secure.
  If you are requesting a Wildcard certificate, add an asterisk (*) to the left of the common name where you want the wildcard, for example *.coolexample.com.
  Organization The legally-registered name for your business. If you are enrolling as an individual, enter the certificate requestor's name.
  Organization Unit If applicable, enter the DBA (Doing Business As) name.
  City or Locality Name of the city where your organization is registered/located. Do not abbreviate.
  State or Province Name of the state or province where your organization is located. Do not abbreviate.
  Country The two-letter International Organization for Standardization (ISO) format country code for where your organization is legally registered.
  Passphrase (Optional): A password for the SSL. If you leave this field blank, there is no password for the SSL, which can expose you to additional risks.
 4. Open the CSR in a text editor and copy all of the text.
 5. Paste the full CSR into the SSL request area in your account.

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

id74's Avatar
Understanding process for a new copy of an existing certificate

1 การตอบกลับ

Last posted 10 months ago.

cheehow's Avatar
nginx error with Godaddy ssl

1 การตอบกลับ

Last posted over 3 years ago.

sam23's Avatar
Renew SSL certificate with wrong CSR

1 การตอบกลับ

Last posted about 4 years ago.

WIMR's Avatar
Create Private Key after SSL Purchase

2 การตอบกลับ

Last posted almost 2 years ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน