เครื่องหมายรับรอง SSL วิธีใช้

NGINX: ติดตั้งเครื่องหมายรับรอง

หลังจากที่การขอใบรับรองของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลด SSL ของคุณและใบรับรองกลางจาก SSL แอพพลิเคชัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การดาวน์โหลดใบรับรอง SSL ของคุณ ไฟล์เหล่านี้จะต้องติดตั้งบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ขอคุณ

คุณยังสามารถดาวน์โหลดชุดใบรับรองกลางจาก คลังเก็บข้อมูล ได้เช่นกัน

ในการติดตั้งใบรับรอง SSL และใบรับรองกลาง

  1. คัดลอกไฟล์ใบรับรอง SSL และไฟล์ชุดใบรับรองของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ Nginx
  2. คุณควรมีคีย์ไฟล์อยู่บนเซิร์ฟเวอร์พร้อมแล้ว ซึ่งได้มาจากตอนที่คุณสร้างการขอใบรับรอง
  3. แก้ไขการกำหนดค่า Nginx ของคุณเพื่อให้อ้างอิงไฟล์เหล่านี้ ไฟล์การกำหนดค่าที่ตรงกันที่คุณแก้ไขจะขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Nginx, แพลทฟอร์มของ OS หรือวิธีการที่ใช้เพื่อติดตั้ง Nginx ของคุณ

SSL Certificate ของคุณถูกติดตั้งแล้ว ถ้าคุณมีปัญหา โปรดดู ทดสอบการกำหนดค่า SSL ของคุณ เพื่อช่วยในการหาสาเหตุ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ Nginx ของคุณ โปรดดูที่ http://nginx.org/en/docs/http/configuring_https_servers.html#chains