ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

เกี่ยวกับโดเมน .nl

ชื่อโดเมนรหัสประเทศระดับสูงสุด (ccTLD) .nl เป็นส่วนขยายแทนประเทศเนเธอร์แลนด์

ชื่อโดเมนอาจมีได้ถึง 63 อักขระ โดยมีความยาวน้อยที่สุดที่สามอักขระ และสามารถมีตัวอักษร (a ถึง z), ตัวเลข (0 ถึง 9) และเครื่องหมายขีด (ยกเว้นที่ส่วนเริ่มต้น หรือส่วนสุดท้ายหรือตัวอักศรที่สามหรือสี่ของชื่อโดเมน) คุณไม่สามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนด้วยอักขระพิเศษ เช่น & และ #

คุณสมบัติ มีสินค้า
ใครที่สามารถจดทะเบียนได้ ใครก็ได้
ระยะเวลาการจดทะเบียน 1 ปี
ระยะเวลาการต่ออายุ 1 ปี
ข้อจำกัดของการต่ออายุ รายละเอียดด้านล่าง 1
ข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์ รายละเอียดด้านล่าง 2
ถ่ายโอนไปยัง GoDaddy รายละเอียดด้านล่าง 3
ถ่ายโอนออกไป โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
การจดทะเบียนแบบส่วนตัว สนับสนุน
การจดทะเบียนที่ได้รับการป้องกัน สนับสนุน
การจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว ไม่สนับสนุน
การจดทะเบียนทีละหลายรายการ สนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงบัญชี รายละเอียดด้านล่าง 4
การอัพเดทข้อมูลติดต่อ รายละเอียดด้านล่าง 5
IDN ไม่สนับสนุน
การหมดอายุ/การไถ่ถอน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
นโยบายการคืนเงิน ดูด้านล่าง 6
ผู้รับจดทะเบียน SIDN

รายละเอียด

1 ข้อจำกัดของการต่ออายุ

คุณสามารถต่ออายุชื่อโดเมน .nl ได้เมื่ออยู่ภายในช่วงเวลาหกเดือนก่อนวันหมดอายุ แต่คุณต้องต่ออายุก่อนถึงวันหมดอายุ วันที่ต่ออายุจะขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ตั้งชื่อโดเมนให้มีการต่ออายุอัตโนมัติหรือต่ออายุด้วยตนเอง เราจะทำการต่ออายุอัตโนมัติในวันที่ 1 ของเดือนก่อนที่จะถึงวันหมดอายุของชื่อโดเมน

หากการพยายามต่ออายุล้มเหลว เราจะพยายามต่ออายุใหม่อีกในวันที่ 10 ของเดือน และอีกครั้งในวันที่ 20 ของเดือน หากเราไม่สามารถต่ออายุชื่อโดเมนอัตโนมัติได้และคุณไม่ได้ต่ออายุด้วยตัวเองภายในวันที่ 20 ของเดือนก่อนที่จะถึงวันที่หมดอายุ คุณสามารถพยายามกู้ชื่อโดเมนกลับคืนมาได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ต่ออายุโดเมนที่หมดอายุของฉัน

ตัวอย่างเช่น: ชื่อโดเมน .nl ของคุณจะหมดอายุในวันที่ 10 ตุลาคม หากชื่อโดเมนของคุณไม่ต่ออายุโดยอัตโนมัติ คุณสามารถต่ออายุด้วยตัวเองภายในวันที่ 20 กันยายน สำหรับการต่ออายุอัตโนมัติ เราจะพยายามต่ออายุชื่อโดเมนในวันที่ 1 กันยายน, วันที่ 10 กันยายน และวันที่ 20 กันยายน

2 ข้อกำหนดของเนมเซิร์ฟเวอร์

คุณสมบัติของเนมเซิร์ฟเวอร์ รายละเอียด
IPv4 สนับสนุน
IPv6 สนับสนุน
DNSSEC ไม่สนับสนุน
จำนวนต่ำสุดของเนมเซิร์ฟเวอร์ 2
จำนวนสูงสุดของเนมเซิร์ฟเวอร์ 13

ชื่อโดเมน .nl ทั้งหมดต้องมีเนมเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อถือได้สอง (2) เนมเซิร์ฟเวอร์ ก่อนที่คุณจะจดทะเบียนหรืออัพเดตโดเมน คุณต้องใส่เฉพาะเนมเซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นในไฟล์โซน

หากคุณต้องการจะจดทะเบียนชื่อโดเมน .nl กับเราและใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ของเรา เราจะจัดการกระบวนการนี้ให้แก่คุณ

หมายเหตุ: หากคุณต้องการใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง คุณต้องกำหนดค่าเนมเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่จะจดทะเบียนหรืออัพเดตชื่อโดเมน คุณยังต้องตรวจสอบว่าได้แก้ปัญหาเนมเซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นอย่างถูกต้องก่อนจะกำหนดให้แก่ชื่อโดเมนในระบบของเราอีกด้วย

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการจดทะเบียน coolexample.com.nl และใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ ns1.coolexample.nl และ ns2.coolexample.nl จากนั้น คุณต้องใส่เนมเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ในไฟล์โซนของโดเมนของคุณ

และคุณจำเป็นต้องเพิ่มลงในที่อยู่ IP “ที่ไม่ซ้ำกัน” หากคุณเพิ่มเนมเซิร์ฟเวอร์แบบกำหนดเองลงในโดเมนดังกล่าว

หลังจากที่คุณกำหนดค่าเนมเซิร์ฟเวอร์ของคุณและจดทะเบียนหรืออัพเดตโดเมนของคุณแล้ว ให้ใช้คำแนะนำใน “เปลี่ยนเนมเซิร์ฟเวอร์สำหรับชื่อโดเมนของคุณ” เพื่อกำหนดค่าเนมเซิร์ฟเวอร์ในระบบของเรา

หมายเหตุ: ผู้รับจดทะเบียนจะทำการตรวจสอบเนมเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้น โดเมนต่างๆ จะไม่เปิดใช้งานจนกว่าผู้รับจดทะเบียนรายนั้นจะทำการตรวจสอบเนมเซิร์ฟเวอร์ของโดเมนเสร็จสมบูรณ์แล้ว

3 ข้อกำหนดในการย้ายเข้า

โดเมน .nl สามารถต่ออายุได้เป็นรายปีเท่านั้น เมื่อโดเมนถูกถ่ายโอน ระยะเวลาการลงทะเบียนของโดเมนจะไม่ถูกยกยอดไปกับนายทะเบียนรายใหม่ด้วย

4 ข้อจำกัดการเปลี่ยนแปลงบัญชี

เมื่อคุณย้ายชื่อโดเมน .nl จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล และชื่อบริษัทของผู้จดทะเบียนได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มต้นกระบวนการได้ใน ย้ายโดเมนของฉันไปยังบัญชี GoDaddy อื่น

5 ข้อจำกัดการอัพเดตข้อมูลติดต่อ

ในการอัพเดทฟิลด์ติดต่อผู้จดทะเบียนต่อไปนี้สำหรับชื่อโดเมน .nl ของคุณ ให้ตคิดต่อฝ่ายสนับสนุนของเรา:

  • ชื่อ
  • นามสกุล
  • องค์กร (ชื่อบริษัท)

คุณสามารถอัพเดทข้อมูลติดต่ออื่นๆ ทั้งหมดของชื่อโดเมนได้ในโปรแกรมบริหารโดเมน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อของโดเมนของฉัน

6 นโยบายการคืนเงิน

โปรดไปที่หน้านโยบายการคืนเงินของ GoDaddy สำหรับรายละเอียดในเรื่องการคืนเงิน


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ