ช่วยเหลือ

เว็บไซต์ + การตลาด ช่วยเหลือ

เพิ่มส่วน Online Appointments (การนัดหมายออนไลน์)

คุณสมบัติ Online Appointments (การนัดหมายออนไลน์) ช่วยให้คุณสามารถระบุเวลาที่จะใช้งานบริการของคุณได้ ซึ่งจะช่วยให้ง่ายสำหรับลูกค้าของคุณในการจองการนัดหมายบนเว็บไซต์ของคุณได้โดยตรง คุณสามารถแสดงรายการของบริการจำนวนมาก กำหนดราคาของแต่ละบริการ และกำหนดว่าลูกค้าต้องชำระเงินก่อนเวลาหรือในขณะที่เข้ารับบริการ

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีให้ใช้กับลูกค้าบิซิเนสพลัสหรืออีคอมเมิร์ซในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา และออสเตรเลียเท่านั้น ลูกค้าในประเทศดังกล่าวสามารถอัปเกรดเป็นได้ทั้งสองแบบได้ทุกเมื่อ

 1. เข้าสู่ระบบบัญชี GoDaddy ของคุณ และเปิดผลิตภัณฑ์ขึ้นมา (ต้องการความช่วยเหลือเพื่อเปิด ผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่)
 2. คลิก Edit (แก้ไข) /Edit Site (แก้ไขเว็บไซต์)
 3. คลิกปุ่มเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มส่วนในเพจของคุณ
  คลิกปุ่มบวก
 4. คลิก Appointments (การนัดหมาย) ในแผง Add Section (เพิ่มส่วน) และข้อความยืนยัน Section added (ส่วนที่เพิ่มแล้ว) จะปรากฏขึ้นมา
  คลิกแผง Appointments (การนัดหมาย)
 5. ถึงตอนนี้ ให้คลิกแผง Online Appointments (การนัดหมายออนไลน์) เพื่อเริ่มต้นการกำหนดการตั้งค่านั้นด้วยตัวเอง
  คลิก Online Appointments (การนัดหมายออนไลน์)
 6. ป้อน Title (ชื่อ) ใหม่ หากคุณไม่ต้องการใช้ Online Appointments (การนัดหมายออนไลน์) เริ่มต้น
  คลิก Manage Appointments (บริหารการนัดหมาย)
 7. คลิก Manage Appointments (บริหารการนัดหมาย) เพื่อเปิดหน้าต่าง Appointments Scheduling (การกำหนดเวลาการนัดหมาย) แล้วคลิก Start Setup (เริ่มการตั้งค่า)
 8. กำหนด Time Zone (โซนเวลา) ยกเลิกการทำเครื่องหมายวันที่ไม่ให้บริการของคุณ กำหนดเวลาเปิด/ปิดให้กับวันอื่น ๆ และคลิก Next (ถัดไป)
  กำหนดโซนและเวลา (ชั่วโมง)
 9. ใช้หน้าต่าง Services (บริการ) เพื่อสร้างบริการพร้อมกับข้อมูลราคา, ระยะเวลา, คำอธิบาย (มีหรือไม่มีก็ได้) และตำแหน่งที่ตั้ง เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้คลิก Save (บันทึก)
 10. คลิก Add Service (เพิ่มบริการ) และทำซ้ำขั้นตอนที่ 10 เพื่อสร้างบริการทั้งหมดที่คุณมี เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้คลิก Next (ถัดไป)
  เพิ่มบริการ

  หมายเหตุ: หากคุณปล่อยการตั้งค่าบริการไว้ที่ $0.00 จะไม่มีการเก็บค่าบริการกับลูกค้า แม้ว่าคุณจะระบุไว้เป็นการชำระเงินล่วงหน้าก็ตาม

 11. กรอกข้อมูลในช่อง Notifications (การแจ้งเตือน) และ Address (ที่อยู่) ช่อง Notifications (การแจ้งเตือน) จะช่วยให้คุณสามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อคุณมีการแจ้งเตือนใหม่ได้ ช่อง Address (ที่อยู่) จะช่วยให้ลูกค้าของคุณสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้คลิก Next (ถัดไป)
 12. ใช้หน้าต่าง Payment Settings (การตั้งค่าการชำระเงิน) เพื่อเลือกวิธีการรับการชำระเงินของคุณ คลิก Next (ถัดไป)
  เลือกวิธีการชำระเงิน

  หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องสร้างบัญชี Square หากคุณเลือกตัวเลือก Require Full Payment Upfront (ต้องมีการชำระเงินล่วงหน้าเต็มจำนวน)

 13. ในหน้าต่าง All set, publish your site (ทุกอย่างพร้อมแล้ว เผยแพร่เว็บไซต์ของคุณ) ให้คลิก Preview and Publish Your Site (ดูตัวอย่างและเผยแพร่เว็บไซต์ของคุณ) หากคุณพร้อมให้ลูกค้าเริ่มจองการนัดหมาย หรือคลิก Sync Your Calendar (ซิงค์กับปฏิทินของคุณ) หากคุณต้องการดูการนัดหมายของลูกค้าในปฏิทินส่วนตัวของคุณ
  ทุกอย่างพร้อมแล้ว

  หมายเหตุ: นับตั้งแต่นี้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการนัดหมายได้ โดยการคลิก Open (เปิด) ในแผง Appointments (การนัดหมาย) ใหม่ แล้วเลือก Availability (ความพร้อมให้บริการ), Business Info (ข้อมูลธุรกิจ), Appointment Payments (การชำระเงินการนัดหมาย) หรือ Calendar Sync (การซิงค์ปฏิทิน) ในเมนู Settings (การตั้งค่า)
  คลิกเมนู “Settings” (การตั้งค่า)

ขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ