ช่วยเหลือ

WordPress ภายใต้การจัดการ ช่วยเหลือ

Open WordPress

You can access the WordPress Dashboard for any of the sites in your Managed WordPress accounts. From the Dashboard, you can edit the site anytime.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your My Products page, next to Managed WordPress, click Manage All.
  3. For the website you want to edit, click the three-dot icon in the right corner and then select WP Admin.
    Select WP admin
  4. This launches the WordPress Dashboard, where you build and edit the website.

    Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ