ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Optimize my cost in GoDaddy Pro

Your monthly cost for GoDaddy Pro is based on the features you use. You can track your monthly cost and get suggestions for keeping your costs low.

 1. Log in to your GoDaddy Pro account. (Need help logging in?)
 2. Click Home in the left sidebar.
 3. Click your image in the upper-right corner and click Billing.
  Open settings
 4. In the bottom-left corner, you’ll see info on your monthly cost. Click i to see recommendations for lowering your monthly cost.
  Optimize bill notification

  Good Job! means your cost is optimal. Don’t change a thing!

  Good Job notification

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ