ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Optimizing Your Search Engine Tags

Search Engine Visibility lets you view your site's current tags and create populated tags for easy downloading and pasting in your Web page's code.

To View Current Tags

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Search Engine Visibility V1.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. From the Optimize tab, select Optimize Tags.
 5. Click the Current Tags tab to view your site's active tags.
 6. Use the Back and Next buttons to navigate between your site's pages.

Note: You cannot modify content on the Current Tags tab. To modify or add new tags, use the Optimized Tags tab.

To Create New Tags

 1. On the Optimize Tags page, select the Optimize Tags tab.
 2. Use the Back and Next buttons to navigate between your site's pages.
 3. In the Title field, enter the title tag.
 4. In the Description field, enter description tags.
 5. In the Keywords field, enter the keywords tags.
 6. Note: For suggestions and guidelines on each tag, click the question mark next to the tag name.

 7. (Optional) Click Select defined keywords to add keywords that you have already defined.
 8. Click Publish All Pages or More Options, and then choose between Download Text File or Export to Webmaster. Continue downloading or publishing for each page as needed.

For details on placing the tags in your Web page's code, see Where do I paste these tags?


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ